Haksız Tahliye Halinde Kiracının Talep Edebileceği Tazminatlar

Haksız Tahliye Halinde Kiracının Talep Edebileceği Tazminatlar

HAKSIZ TAHLİYE SONUCU TALEP EDİLECEK TAZMİNATIN KAPSAMINDA NELER VARDIR?

Tazminata konu talep edilebilecek giderler şunlardır.

A- KİRA FARKI

Yargıtay içtihadında, eski kiracının kiralananı boşalttıktan sonra, daha yüksek kira bedeli ödeyerek başka bir yere kiraya çıkması halinde aradaki farkı talep edebilecektir. Burada yeni kiraya çıkılan ve yüksek bedelle kiralanan konutunda benzer niteliklerdeki konut olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kötü bir daireden lüks bir daireye çıkan kiracının aradaki farkı talep etmesi dürüstlük kuralları ile bağdaşmayacaktır.

B- TAŞINMA GİDERLERİ VE KOMİSYONCU GİDERLERİ

Kiracı, başka bir yere taşındığı için taşınma sırasında yaptığı nakliye gideri, kapsamındaki tüm masrafları talep edebilecektir. Emlakçıya ödenen komisyon gideri de talep edilebilecektir. Çünkü bunun sebebi haksız şekilde gerçekleşen tahliyedir.

C- TADİLAT GİDERLERİ

Cebri icra ile tahliye eden kiracı, yeni taşındığı işyeri/konut için yapmış olduğu tüm zorunlu giderleri kiralayandan talep edebilir. Bu zorunlu giderlerin neler olduğu hâkim tarafından belirlenecektir. Faydalı ve lüks giderler talep edilemeyecektir.

YENİDEN KİRALAMA YASAĞINDA ZARAR TALEPLERİNİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI

Kira sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak burada tahliye kira sözleşmesine dayalı gibi görünse de kanımızca haksız fiilden kaynakladır.  Zarar haksız fiilden kaynaklandığı için iki ve on yıllık zamanaşımı söz konusu olacaktır. Yargıtay içtihatlarında bu eylemin bir haksız fiil teşkil ettiği kabul edilmekle birlikte, haksız fiilden doğan zararların zarar görenin zararı öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ile her halde zararın işlendiği tarihten başlayarak on yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*