Apartman Site de Hayvan Beslenmesi

APARTMANDA HAYVAN BESLENMESİ

Hayvan sever insanlarımızın, hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen can dostlarımız ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunların başında apartmanda hayvan beslenmesi gelmektedir.

Apartmanda hayvan beslemeden önce ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle apartman yönetim planı iyi okunmalı.

AB Uyum Yasalarına göre hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Buna göre tüm hayvanlar korunma ve barınma hakkına sahiptir.

5199 numaralı Hayvanları Koruma Kanunu‘nun beşinci fıkrasında bakıma muhtaç olan hayvanların evden atılamayacağına dair bir uyarı var. Yani, ev hayatına alışmış, yaşlı ya da sağlık sorunları olan hayvanları sokağa atmak suç.

Yine “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ de bulunmaktadır.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşayan bütün canlıların bir takım doğal haklara sahip olduğunun ve insanlar tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin, bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağının altını çizmektedir.

Kat mülkiyetine tabi alanlarda evcil ve süs hayvanı beslemek mümkün (yönetim planında yasaklanmamış ise) olup ancak kat malikinin özellikle dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5/2 maddesinde belirtilmiştir: “Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.”

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18’nci maddesinde şu hüküm yer alır: Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Bu konuda özel bir şikâyet müessesi yoktur. Yapılması gereken, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Sulh Hukuk mahkemesinden hakimin müdahalesini talep etmektir.

Kat Mülkiyeti Kanununda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp bu hususta asıl olan Yönetim Planıdır.

Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde; bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez.

Yönetim planında; bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesi yasaklanmışsa, kat malikleri kurulunun izin verdiğine dair belge ibraz etmeyenin etrafına rahatsızlık vermemiş olsa bile, bağımsız bölümde hayvan beslemesi mümkün değildir. Yönetim planında hayvan beslenmesi konusunda bir yasak bulunmadığı haldeyse Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan rahatsız etme şartının oluşması gerekir. Yönetim planında böyle bir yasak yoksa hayvan beslenebilir.

Yönetim planındaki yasaklama, hayvanın türüne, cinsine, büyüklüğüne, rahatsızlık verip vermediğine, beslendiği yerin ortak mekan veya bağımsız bölüm olmasına bakılmaksızın uygulanır.

Yönetim planında bu hususta herhangi bir yasaklama yoksa, ister ortak mahalde ve isterse bağımsız bölümde olsun, kriter diğer kat maliklerine ve/veya kullanıcılarına rahatsızlık verip vermemesidir.

Yargıtay, “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesine göre bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim planında, bağımsız bölüm ve eklentilerinde kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesi açıkça yasaklanmışsa, bağımsız bölümde beslenen köpek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile uyuşmazlık halinde mahkemece yönetim planının uygulanması zorunludur” demektedir.

Rahatsızlık verme şartı somut bir kritere ve/veya kaç kişinin rahatsız olduğuna bağlı olmayıp, uyuşmazlık halinde mahkeme tarafından tespit edilir.

Gürültü tespiti, şikayetçi olanın dairesinden yapılır. Bu çok önemli bir husustur. Hayvanın havlaması sürekli olmadığı sürece, hayvan sahibi seyrek havlamalara itiraz etme hakkına sahip. Şikayetin geçerli olması için gürültünün sürekli ve belirli bir desibelin üzerinde olması gerekiyor.

Şunu da belirtmekte fayda var. Şikayet üzerine gelen Polis, zabıta ve/veya diğer yetkililer evcil hayvanı evden tahliye etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak mahkeme kararına istinaden icra marifetiyle hayvanın evden tahliyesi sağlanabilir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği altında, hayvan seslerine yer verilmemiştir. Buna göre de, bir evcil hayvan sadece ses çıkarıyor gerekçesi ile hayvan hakkında tahliye kararı verilemez.

Av. İbrahim Güllü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*